AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Diskriminace

Přečtěte si samostatnou výroční zprávu o ochraně před diskriminací za rok 2015

Letos poprvé předkládá ochránkyně veřejnosti samostatnou výroční zprávu o své činnosti ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací.

Jak vyplynulo z  výzkumu (3.3 MB, Adobe Acrobat dokument) v roce 2015, který nechala ochránkyně zpracovat, pomoc ombudsmana vyhledá jen zlomek obětí diskriminace. Naprostá většina osob by se totiž v případě diskriminace obracela na policii. Obdobné výsledky přinesl i Eurobarometr 2015 , který uskutečnila Evropská komise. Proto považuje ochránkyně za důležité neustále zvyšovat povědomí celé společnosti o antidiskriminační působnosti ochránce, například i touto formou.

Zpráva není prostým souhrnem zajímavých případů, ale prezentuje témata, na která se v uplynulém roce soustředila. Jde zejména o problematiku rovného odměňování, kterou považuje za hlavní téma roku 2015. Dále lze ve zprávě nalézt informace o řešení diskriminace prostřednictvím soudů a výsledky některých řízení včetně formulace doporučení, jak by měl být novelizován proces přenosu důkazního břemene zakotvený v občanském soudním řádu. Zpráva obsahuje celou řadu poznatků i z dalších oblastí, kterým se věnovala (přístupnosti služeb pro osoby s postižením, sexistickou reklamou, problémy trans lidí či odvozenou diskriminací).

V neposlední řadě jsou zde rovněž rozvedeny statistiky počtu podání vztahující se k oblasti diskriminace, a to od roku 2009, kdy se veřejný ochránce práv stal tělesem pro rovné zacházení.

Celou zprávu lze nalézt  zde (2 MB, Adobe Acrobat dokument).

Anglická verze zprávy je dostupná  zde (2 MB, Adobe Acrobat dokument).

Vytisknout

Zpět na aktuality