AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Diskriminace

Právo na město mají všichni bez ohledu na věk

AGE Platform Europe vydala publikaci Applying the Right to the City to older persons: Seizing the opportunity of the EU Urban Agenda.

AGE Platform Europe je sítí více než 150 organizací, zabývajících se potřebami starších lidí nad 50 let. Jejich cílem je prosazovat zájmy starších občanů a zvyšovat povědomí o problémech, kterým tato skupina obyvatel čelí nejčastěji. K tématům, kterými se zabývá, patří např. sociální a zdravotní služby, penzijní reformy, aktivní stárnutí, nezaměstnanost v důsledku věku, dostupnost veřejné dopravy, sociální ochrana či násilí na seniorech.

Lidí ve věku nad 50 let je v EU v současnosti kolem 190 milionů. Počet lidí starších 65 let byl ještě v roce 2008 necelých 85 milionů, do roku 2060 se jich očekává téměř dvojnásobek. Až 80 % starší populace žije ve městech. Stárnutí populace je tak výzvou, kterou musí řešit i města, která musí zajistit každému svému obyvateli důstojné podmínky k životu. Právo na město („right to the city“) znamená, že všichni bez ohledu na věk musí mít ze života ve městech užitek, ať už z hlediska sociálního, kulturního, politického či životního prostředí. K dosažení tohoto cíle patří odstraňování nerovností a boj se sociálním vyloučením. Toto právo na město je obzvláště důležité pro starší obyvatele, kteří v důsledku vyššího věku čelí ve společnosti mnoha překážkám, často spojovanými s předsudky.

Demografická změna a rostoucí proces urbanizace jsou tak výzvy, které je třeba začlenit do městských agend. Mají totiž velký dopad na řadu oblastí, ať už je to dostupnost bydlení, mobilita či sociální inkluze a chudoba. Publikace přináší přehled nejpalčivějších problémů, se kterými se starší obyvatelé potýkají, a zdůrazňuje důležitost společného řešení v rámci městské agendy EU. Tato forma spolupráce evropských měst by pak měla přinášet efektivnější řešení ke zlepšení kvality života v evropských městech.

Text publikace v anglickém jazyce je dostupný zde. (odkaz: http://www.age-platform.eu/images/stories/Publications/papers/Applying_the_Right_to_the_City_to_older_persons_AGE_Guide.pdf )

Vytisknout

Zpět na aktuality