AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Diskriminace

Právnička může nosit šátek na hlavě i v soudní síni

Turecký ústavní soud dospěl k závěru, že rozhodnutí nižšího soudu, které zakázalo právničce s šátkem na hlavě reprezentovat klientku, bylo projevem diskriminace.

Nižší soud projednávající případ rozvodu zakázal právničce reprezentovat klientku, protože na sobě v soudní síni měla muslimský šátek.  Tento soud přikázal klientce zmíněné právničky, aby vyhledala služby jiného advokáta, který nebude nosit šátek, a do té doby řízení přerušil. Rozhodující soudce zdůvodnil svůj krok vysvětlením, že šátek je silným náboženským a politickým symbolem, a jeho nošení do soudní síně představuje porušení principu oddělení státu a náboženství.

Vykázaná právnička podala stížnost k Ústavnímu soudu, v níž zdůraznila, že advokáti nejsou pracovníky veřejné správy, ale samostatně výdělečně činné osoby, které pouze poskytují veřejné služby, a tudíž se na ně regulace ohledně oděvu pracovníků veřejné správy nevztahuje. V této souvislosti rovněž poukázala na jednotlivá ustanovení turecké Ústavy, která zaručují náboženskou svobodu a zapovídají diskriminaci.

Ústavní soud po projednání většinou hlasů rozhodl, že nižší soud svým postupem porušil právo na svobodu vyznání stěžovatelky a také ji na základě jejího náboženského přesvědčení diskriminoval. Ústavní soud uzavřel případ konstatováním, že turecké právní předpisy ani pravidla advokátní komory nepřikazují vstup právníků do soudní síně s nezakrytou hlavou, a takový projev náboženského přesvědčení jednotlivce je v souladu s právem.

Podrobnější informace v anglickém jazyce dostupné zde .

Vytisknout

Zpět na aktuality