AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Diskriminace

Nové učební osnovy na anglických školách musí zahrnovat témata týkající se LGBT+ lidí

Začlenění LGBT+ tématiky a dalších současných témat do sexuální výchovy a výuky o vztazích má podle ministerstva školství lépe odrážet svět, ve kterém žijeme.

Všechny základní a střední školy v Anglii musí od září 2020 zahrnout do učebních osnov témata týkající se LGBT+ lidí. V loňském roce o tom rozhodlo britské ministerstvo školství, podle kterého by obsah učiva sexuální výchovy a výuky o vztazích měl být více inkluzivní. Podle ministerstva je důležité, aby školní osnovy lépe reflektovaly společnost, ve které žijeme a aby se děti naučily rozumět tomu, co znamená respekt a rovnost.

V souladu s instrukcemi ministerstva budou základní školy učit děti o různých podobách rodin, a to včetně rodin s LGBT+ rodiči. Na středních školách bude předmět sexuální výchova a výuka o vztazích pokrývat širší LGBT+ témata, například sexuální orientaci či genderovou identitu.

Podle ministerstva by se školy měly zabývat i dalšími aktuálními tématy jako je například sexismus, homofobie, genderové stereotypy, duševní zdraví, násilí na internetu či sexting.

Nová pravidla stanovená ministerstvem jsou závazná pouze pro školy v Anglii. Jak konkrétně k uvedeným tématům přistupovat je však na rozhodnutí jednotlivých škol. Proti povinnému začlenění LGBT+ témat do školních osnov však někteří rodiče protestovali a sepsali proto petici adresovanou vládě. Ta na základě toho rozhodla, že konkrétní náplň výuky v těchto předmětech musí školy s rodiči konzultovat. Podle vládního rozhodnutí mohou rodiče také zažádat o uvolnění svých dětí z výuky tohoto předmětu.

 

Více informací o tématu zde:

english-schools-are-now-required-to-teach-lgbt-inclusive-sex-ed

https://www.stonewall.org.uk/lgbt-inclusive-education-everything-you-need-know#2

Vytisknout

Zpět na aktuality