AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Diskriminace

Matka dítěte s postižením nemá nárok na úpravu pracovních podmínek, rozhodl britský soud

Britský odvolací soud rozhodl, že povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření se nevztahuje na případy, kdy postižením netrpí zaměstnanec sám, ale jeho dítě.

Britská učitelka pracující v Německu pro britské ministerstvo obrany žádala o přeřazení zpět do Velké Británie, protože v Německu nebyla k dispozici vhodná zařízení pro vzdělávání její dcery se zdravotním postižením. Tato pracovnice opírala svou žádost o  rámcovou směrnici 2000/78/ES (356.6 kB, Adobe Acrobat dokument), která přiznává ochranu nejen osobám se zdravotním postižením, ale odvozeně chrání také zaměstnance, který by byl vystaven diskriminaci na základě zdravotního postižení svého dítěte. Jedná se o ochranu před tzv. odvozenou diskriminací (associative discrimination), kterou Soudní dvůr EU poprvé aplikoval v roce 2008 v případě Coleman .

Učitelka se bránila u soudu prvního stupně (Employment Tribunal), ten však konstatoval, že povinnost přijmout přiměřená opatření se neuplatní v případě odvozené diskriminace. Soud druhého stupně (Employment Appeal Tribunal) potvrdil rozhodnutí nižší instance a odvolání zamítnul. Žalobkyně se proto obrátila na nadřízený soud (Court of Appeal). V odvolacím řízení před tímto soudem argumentovala článkem 5 výše zmíněné směrnice, který uvádí, že „pokud to konkrétní případ vyžaduje, musí zaměstnavatel přijmout vhodná opatření, která dané zdravotně postižené osobě umožní přístup k zaměstnání, jeho výkon nebo postup v zaměstnání nebo absolvování odborného vzdělávání, pokud tato opatření pro zaměstnavatele neznamenají neúměrné břemeno“. Z tohoto ustanovení odvodila nárok na přijetí vhodného opatření, konkrétně změny místa výkonu práce, aby její dcera se zdravotním postižením mohla navštěvovat vhodnou školu. Odvolací soud však sdílel názor nižších soudů, a odvolání zamítnul s odůvodněním, že nárok na přijetí vhodných opatření nelze odvodit ze zdravotního postižení dítěte.

Podrobnější informace v anglickém jazyce dostupné zde .

Vytisknout

Zpět na aktuality