AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Detence

Kulatý stůl na téma záchytných stanic

Dne 19. 3. 2014 se v sídle veřejného ochránce práv uskutečnil kulatý stůl na téma „Aktuální otázky zacházení s osobami na protialkoholních a protitoxikomanických záchytných stanicích“.

Setkání pořádané ochránkyní navazovalo na sérii systematických návštěv protialkoholních záchytných stanic, které byly pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv provedeny v letech 2013 – 2014. Cílem kulatého stolu bylo poskytnout prostor pro odbornou diskuzi nad problematickými aspekty zacházení s osobami umístěnými na záchytných stanicích i nad dalšími otázkami provozování tohoto druhu zařízení. Za tímto účelem byli na setkání přizváni jak zástupci šesti navštívených záchytných stanic, tak odborníci na péči o intoxikované osoby. Pozvání přijali rovněž zástupci z Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva spravedlnosti.

Pracovníci Kanceláře v rámci kulatého stolu prezentovali zjištění a doporučení ochránce ze systematických návštěv záchytných stanic a z prošetřované individuální stížnosti. Problematiku záchytných stanic ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) uvedl ve svém příspěvku Mgr. Petr Konůpka, zástupce vládního zmocněnce pro zastupování státu před ESLP.

K jednotlivým doporučením ochránce byla vedena diskuze s přítomnými hosty.  Doporučení tak byla konfrontována s praktickými poznatky a názory odborníků, kteří mají dlouhodobou zkušenost s péčí o intoxikované jedince či přímo z provozu záchytných stanic. Diskutovány byly zejména otázky umisťování osob na stanici, zajištění bezpečnosti zachycených a personálu, používání omezovacích prostředků, personálního zabezpečení, ale i zajištění soukromí na záchytných stanicích.

V rámci diskuze byla kromě konkrétních problémů otevřena rovněž témata systémového charakteru, přesahující rozměr jednotlivých zařízení. Účastníci hovořili o smyslu záchytné služby, její historii, současnosti, ale i pohledu do budoucna. Zmíněny byly nedostatky v současné legislativě týkající se provozu záchytných stanic a byly nastíněny možnosti její změny.

Poznatky z kulatého stolu budou zúročeny v souhrnné zprávě z návštěv záchytných stanic, která bude vydána v červnu 2014.

Vytisknout

Zpět na aktuality