AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Detence

Kulatý stůl na téma péče o osoby s demencí v pobytových zařízeních sociálních služeb

Dne 28. 3. 2014 se v sídle veřejného ochránce práv uskutečnil kulatý stůl na téma „Doporučení ke zvýšení standardu péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb“.

Setkání pořádané ochránkyní navazovalo na sérii systematických návštěv domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, které byly pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv provedeny v roce 2013. Jednalo se o 15 návštěv, přičemž pozornost byla zvlášť věnována péči o osoby s demencí. Cílem kulatého stolu byla prezentace standardů péče o osoby s demencí, jež byly průběžně formulovány v rámci zpráv z návštěv jednotlivých zařízení. Veřejná ochránkyně práv chtěla v návaznosti na formulované standardy slyšet hlas odborníků z praxe, aby se více dozvěděla o úskalích či výzvách, kterým v každodenní praxi čelí. Za tímto účelem byli na setkání přizváni jak zástupci navštívených zařízení, tak odborníci z České alzheimerovské společnosti a České asociace sester a další experti, s nimiž ochránkyně při provádění systematických návštěv dlouhodobě spolupracuje.

Pracovníci Kanceláře v rámci kulatého stolu prezentovali jednotlivé standardy a to v souvislosti se zákonným požadavkem na individuální přístup při poskytování péče a principem ochrany lidské důstojnosti osob s demencí.

K jednotlivým doporučením ochránce byla vedena diskuze. Doporučení tak byla konfrontována s praktickými poznatky ze strany ředitelů či odborníků v přímé péči a názory expertů ochránce. Obecná shoda panovala v tom, že není možné zajistit kvalitní péči osobám s demencí, aniž by byli v zařízeních zaměstnáni zdravotničtí pracovníci. V souvislosti s poskytováním stravy a prevencí malnutrice několikrát zaznělo, že je nezbytné, aby součástí mulitidisciplinárního týmu pečujícího o osoby s demencí byl také nutriční terapeut. Diskuze ukázala, že téma proplácení ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních ze strany zdravotních pojišťoven představuje zcela zásadní problém, který vyžaduje systémovou úpravu, a že není v silách jednotlivých zařízení tento problém řešit.

Poznatky z kulatého stolu budou zúročeny v souhrnné zprávě z návštěv pobytových zařízení sociálních služeb pečujících o osoby s demencí, již ochránkyně vydá ve třetím čtvrtletí roku 2014.

Vytisknout

Zpět na aktuality