AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Monitorování

Konference „Nastavme jasná pravidla a podmínky pro péči o osoby s PAS“

19. června proběhla konference pod záštitou poslankyně Ing. Radky Maxové zaměřená na problematiku péče o osoby s PAS.  V rámci konferenčního dne zazněly příspěvky věnované nejrůznějším oblastem života lidí s PAS a jejich rodin. Jako první představil vize stran zajištění podpory zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, které aktuálně připravuje metodiku krizových situací pro rodiny s PAS, vytváří nástroj pro hodnocení problematického chování, které poruchy autistického spektra mnohdy doprovází. V neposlední řadě byl zmíněn záměr novelizovat v dohledné době zákon o sociálních službách.

Dále byla shrnuta dosavadní činnost odborné pracovní skupiny při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením pro problematiku PAS. Jeden z příspěvků byl vedle toho věnován optimálnímu nastavení sociální služby, která zajišťuje podporu klientům s problémovým chováním a vysokou mírou podpory, nezbytnosti podpory pracovníkům sociálních služeb.

Rovněž byly prezentovány aktuální problémy diagnostiky poruch autistického spektra a postavení dětských lékařů.  Opakovaně byl zdůrazněn nedostatek pedo – psychiatrů a nutnost zajistit podporu nejen za pomoci psychologa, ale právě také psychiatra.  Zástupkyně Ministerstva zdravotnictví promluvila o nezbytnosti sběru dat a možnosti jejich dalšího využití. Jeden z přednesených příspěvků se rovněž věnoval činnosti speciálně pedagogických center, jakožto nezbytnému prvku v systému podpory rodin žijících s členem PAS. Část konferenčního dne byla věnována také problematice vzdělávání, nastavení pravomocí a kompetencí asistentů pedagoga.

Právnička Kanceláře veřejného ochránce práv představila ve svém příspěvku působnost veřejné ochránkyně práv, která od ledna letošního roku nově monitoruje práva lidí se zdravotním postižením. Dále shrnula závěry ochránkyně stran diskriminačního jednání při zajištění sociální služby a následně prezentovala předběžné výsledky výzkumu, který se zaměřil na dostupnost sociálních služeb pro děti i dospělé s PAS, jejichž postižení je doprovázeno významnými poruchami chování.

Vytisknout

Zpět na aktuality