AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Diskriminace

Genderová rozmanitost pracovních týmů vede k efektivnějším výsledkům

Organizace European Women on Boards (EWoB) zveřejnila výsledky rozsáhlé studie týkající se zastoupení žen ve výkonných a dozorčích radách v 600 největších evropských obchodních společnostech.

EWoB je evropská nezisková organizace založená v červnu 2013 v Bruselu, jejímž cílem je vytvoření evropské sítě asociací, které by společně usilovaly o vyrovnané zastoupení žen ve vedení společností. Prosazuje větší genderovou diverzitu na nejvyšších postech vedení a svojí činností upozorňuje na pozitivní dopady přítomnosti žen ve světě byznysu. První část studie Gender Diversity – Realizing Europe´s Potential: Progress and Challenges seznamuje s vývojem v této oblasti v posledních pěti letech. Za tu dobu se zastoupení žen ve vrcholných řídicích funkcích téměř zdvojnásobilo a to z průměrných 13,9 % na 25 %. Důležitou roli v této změně hraje v posledních letech také zavedení nejrůznějších regulačních praktik, např. kvót. 

Podíl společností, v jejichž vedení se ženy vůbec nevyskytují, klesl z 21 % na 5,4 %. Žebříčku zemí s nejrozvinutější genderovou diverzitou ve vrcholovém managementu dominuje Švédsko, dále následuje Norsko, Belgie, Finsko a Francie, kde jsou ženy zastoupeny více než 30 %. V sektorové oblasti jsou ženy ve vrcholných řídicích pozicích zastoupeny nejvíce v telekomunikacích, v oblasti financí, dále ve službách a spotřebním sektoru, naopak nejméně v informačních technologiích, průmyslu, zdravotnictví a energetice, kde se podíl žen pohybuje pod evropským průměrem.

Přestože v některých oblastech došlo k pozitivnímu vývoji, v jiných je stále třeba čelit nejrůznějším výzvám. Jak upozorňuje studie, podíl žen ve výkonných řídicích funkcích (např. generální ředitelky) vzrostl ve sledovaném období z 3 % na 3,5 %, což znamená, že pouze 21 společností z 600 sledovaných vedou ženy. Průměrné zvýšení podílu žen ve vrcholných pozicích je tak především díky vyššímu podílu žen v nevýkonných funkcích a v dozorčích radách. Studie dále uvádí, že stále navíc existují rozdíly v odměňování, kdy ženy jsou placeny méně než jejich mužští kolegové na stejné pozici.

Obsahem druhé studie Realising Europe’s Potential: Experiences and Best Practices jsou zkušenosti z praxe a doporučení 20 osob z vedení významných soukromých a státních společností. Ti se shodují na tom, že genderová rozmanitost pracovních týmů vede k efektivnějším výsledkům, což se pozitivně odráží v ekonomice. Vyrovnané zastoupení žen a mužů na nejvyšší úrovni managementu je tak spojováno s větší inovací, konkurenceschopností a celkově lépe prosperující společností. Zkušenosti těchto osob na vedoucích pozicích tak dokládají, že zastoupení žen je pro ekonomiku klíčové.

Obě dvě studie jsou ke stažení zde .

Vytisknout

Zpět na aktuality