AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Diskriminace

Genderová rovnost v EU postupuje pomalým tempem, ukazuje aktuální Gender Equality Index

Podle Evropského institutu pro genderovou rovnost (EIGE) dosáhneme genderové rovnosti za stávajícího tempa až za 60 let.

Evropský institut pro genderovou rovnost (European Institute for Gender Equality, dále v textu „EIGE“) vydal v říjnu letošního roku zprávu Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work, která se věnuje pokroku v dosahování genderové rovnosti ve státech Evropské unie.

Index genderové rovnosti (Gender Equality Index) je nástroj, kterým EIGE měří progres genderové rovnosti v šesti hlavních kategoriích: práce, zdraví, čas, finance, vzdělání a moc. Vedle toho EIGE sleduje i dvě vedlejší oblasti: násilí na ženách a prolínající se nerovnosti. Cílem Indexu je zviditelnění oblastí, které je nutné zlepšit.

Aktuální Index ukazuje, jak si v genderové rovnosti jednotlivé státy stojí a jak si vede EU jako celek. Celkové skóre všech členských států EU je 67,9 bodů (maximum je 100 bodů). EIGE ovšem upozorňuje, že se oproti výsledkům z loňského roku jedná o navýšení o pouhého půl bodu. Pokud bude progres postupovat tímto pomalým tempem, rovnosti v EU dosáhneme podle EIGE zhruba za 60 let.

K zemím s tradičně nejvyšším hodnocením patří Švédsko, Dánsko a Francie. Nejhůře dopadlo Řecko, Maďarsko a Rumunsko, naopak největšího pokroku dosáhla Itálie následovaná Maltou a Lucemburskem. Celkově si EU nejlépe stojí v oblasti zdraví, k nejvýraznějšímu zlepšení dlouhodobě dochází v oblasti moci, která zahrnuje politiku, ekonomiku, média, výzkum a sport. Od roku 2010 došlo v této oblasti k největšímu pokroku, nicméně stále se jedná o doménu s vůbec nejnižším celkovým skóre (53, 5 bodů).

Hlavním tématem aktuálního vydání Indexu je digitalizace a její dopady na pracovní životy žen a mužů. Podle EIGE jsou ženy nedostatečně zastoupeny v nových profesích souvisejících s digitalizací, v oblasti vývoje umělé inteligence a vývoji nových technologií, kde muži naopak dominují. Podle EIGE je jednou z největších překážek rovnosti segregace ve vzdělávání a na pracovním trhu, což se projevuje právě vysokou koncentrací žen nebo mužů v určitých studijních oborech a v určitém typu zaměstnání. Například ženy na pracovním trhu dominují v oblasti péče (85 %), naproti tomu muži převažují v IT zaměstnáních.

Podle EIGE pracovní segregace v celé EU od roku 2010 vzrostla, a to navzdory snahám řešit tento problém pomocí různých projektů. EIGE upozorňuje, že expanze nových zaměstnání organizovaných prostřednictvím online platforem často reprodukuje tradiční genderové nerovnosti, jako je genderová segregace či nerovnost v odměňování.

 

Podrobněji o Indexu:

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/about

Vytisknout

Zpět na aktuality