AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Diskriminace

Evropská komise se zabývá problémem průsečíkové diskriminace na základě pohlaví

Významná profesorka práva na oxfordské univerzitě Sandra Fredman, k jejíž specializaci patří antidiskriminační právo, zpracovala publikaci s názvem Intersectional discrimination in EU gender equality and non-discrimination law.

Zkušenost ukazuje, že k diskriminačnímu jednání dochází velmi často z více než jednoho důvodu. V takových případech mluvíme o tzv. vícenásobné diskriminaci. Ta se vyskytuje ve dvou formách: jako složená diskriminace, kdy se jednotlivé důvody diskriminace přidávají jeden ke druhému a působí každý zvlášť, a dále jako průsečíková diskriminace (intersectional discrimination).

Ve své zprávě se profesorka Fredman věnuje právě problému průsečíkové diskriminace. Jedná se o takovou diskriminaci, v jejímž rámci dochází k prolínání nejrůznějších nerovností. Nejen pohlaví, ale i rasa, třída, náboženství či sexuální orientace hrají v diskriminačním jednání svoji roli. Tyto faktory rovněž nepůsobí samostatně, ale navzájem se prolínají a proto se na ně nedá pohlížet odděleně. Výsledkem je pak kombinace mnoha různých znevýhodnění, které pak v konečném důsledku vytváří zcela specifickou situaci. Jsou to především ženy z menšinových etnik, starší ženy či ženy s postižením, které patří k nejvíce znevýhodněným skupinám v rámci celé EU. Diskriminace, se kterou se tyto ženy setkávají, se nedá zcela jasně kvalifikovat jako diskriminace na základě rasy (etnicity) či diskriminace na základě pohlaví. Často totiž jde o kombinace obou znevýhodnění, které se vzájemně prolínají. Z pohledu práva je však na takové oběti diskriminace nahlíženo buď jen z hlediska pohlaví nebo z hlediska rasy (etnicity), nikoli paralelně.

V evropském antidiskriminačním právu není průsečíková diskriminace přímo zakotvena, proto může být velice obtížné uspět s žalobou u soudu. Je tak nutné tomuto tématu věnovat náležitou pozornost. Přestože se soudy setkávají s případy vícenásobné diskriminace, málokdy je na tyto případy nahlíženo z více perspektiv. Povědomí o průsečíkové diskriminaci je navíc stále velmi nízké a je proto na ombudsmanských institucích a orgánech pro rovné zacházení (tzv. “equality body”), aby shromažďovali potřebná data a na problém těchto typů znevýhodnění upozorňovali.

Celá studie je ke stažení zde (odkaz: http://www.equalitylaw.eu/publications ).

Vytisknout

Zpět na aktuality