AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Detence

Doporučení CPT a SPT pro zacházení s osobami zbavenými svobody v souvislosti s pandemií koronaviru

Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) zformuloval stručné desatero principů, které se týká zacházení s osobami zbavenými svobody v souvislosti s pandemií viru COVID-19 (celý dokument je v českém překladu dostupný zde). Tyto principy by měly být aplikovány ve všech místech, kde se nachází osoby zbavené svobody, protože právě tam šíření koronaviru vyvolává specifické a intenzivní komplikace. CPT hned na úvod zdůrazňuje, že přijatá ochranná opatření nesmí v žádném případě vést k nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Jako základní princip CPT uvádí ochranu zdraví a bezpečnosti všech osob zbavených svobody, stejně jako zachování zdraví a bezpečnosti zaměstnancům. Těm by měla být poskytnuta veškerá profesionální podpora. CPT v principech dále například požaduje, aby byla plně respektována základní práva osob zbavených svobody, a to včetně práva na adekvátní osobní hygienu nebo práva na přístup k čerstvému vzduchu, nebo aby byly co nejvíce zvažovány alternativy k omezení svobody. 

V obdobném duchu vydal soubor svých doporučení i Podvýbor pro prevenci mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání (SPT). Doporučení jsou určena zejména státním autoritám a národním preventivním mechanismům (v anglickém jazyce dostupné zde). Několik doporučení se výslovně týká míst, kam jsou dočasně umístěny osoby v karanténě z důvodu podezření na onemocnění koronavirem. SPT varuje před společenským odsouzením a zdůrazňuje, aby na osoby v karanténě nebylo nahlíženo jako na zadržené osoby. Všechna omezení musí být pouze nezbytně nutná pro účely karantény.  SPT dodává, že je osobám v karanténě třeba zajistit i nezbytnou psychickou podporu a dálkový kontakt s přáteli či rodinami. 

CPT i SPT ve svých doporučeních uznávají, že nezávislé monitorovací orgány zůstávají zárukou proti špatnému zacházení v místech, kde jsou osoby zbavené svobody. Při plnění svých úkolů však mají postupovat s veškerou opatrností. 

Vytisknout

Zpět na aktuality