AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Diskriminace

Aktuální příběhy diskriminace napříč Evropou: vyšlo nové číslo European Anti-Discrimination Law Review

Osmnácté číslo European Anti-Discrimination Law Review, které vyšlo v červnu 2014, přináší novinky, analýzy a informace o vývoji antidiskriminačního práva v členských státech Evropské unie, bývalé jugoslávské republice Makedonii, Turecku, Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku. Aktuální číslo reflektuje stav k 15. lednu 2014.

Povinnost náležité pozornosti k otázkám rovnosti ve Spojeném království (str. 11)

Barbara Cohen, poradkyně dlouhodobě se věnující problematice rovného zacházení, ve svém článku analyzuje povinnosti stanovené legislativou Spojeného království v oblasti práva na rovné zacházení. Ve své stati vychází z teze, že není možné dosáhnout materiální rovnosti, aniž by státní orgány nesehrály aktivní roli v prosazování rovného zacházení. Proto článek rozebírá zejména rozsah jednotlivých povinností dotýkajících se rovného zacházení.

Koncept odvozené diskriminace a jeho prosazování ve státech Evropské unie (str. 25)

Constantina Karagiorgi, odbornice na unijní právo, ve svém příspěvku rozebírá koncept odvozené diskriminace a srovnává jej s konceptem nepřímé diskriminace. Zabývá se především národní ochranou před odvozenou diskriminací a rozsahem chráněných důvodů, pro něž je odvozená diskriminace zakázána. Právní řád České republiky, jako většiny států Unie, neobsahuje výslovný zákaz odvozené diskriminace. Nicméně podle názoru autorky lze tuto povinnost vzhledem k rozhodnutí SDEU ve věci Coleman (rozsudek Soudního dvora EU ze dne 17. července 2008, č. věci C-303/06) ve většině států dovodit. Závěrem se autorka zamýšlí nad možností aplikovat zákaz odvozené diskriminace i z jiných důvodů, než je zdravotní postižení, jež bylo dotčenou vlastností v případu Coleman.

Dále v časopise najdete aktuální případy diskriminace z jednotlivých států. Dozvíte se tak například, že Evropská Komise zaslala České republice formální výzvu k napravení nedostatečné ochrany před diskriminací z důvodu zdravotního postižení v oblasti zaměstnávání. Konkrétně jde o skutečnost, že agentury práce nemohou přidělit k dočasné práci zdravotně postižené osoby (ustanovení § 66 zákona o zaměstnanosti).

Další aktuální případy týkající se diskriminace v České republice naleznete na str. 53. Časopis upozorňuje například na nedávný výzkum veřejného ochránce práv ohledně dostupnosti finančních služeb pro seniory, nebo na případ diskriminační reklamy „Měl jsem se líp učit“.

European Anti-discrimination Law Review vychází v angličtině dvakrát ročně a naleznete ho zde .

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Coleman naleznete v češtině zde .

Výzkum veřejného ochránce práv zaměřený na dostupnost finančních služeb pro seniory naleznete  zde (712.3 kB, Adobe Acrobat dokument).

Zprávu k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci diskriminační reklamy naleznete zde .

Vytisknout

Zpět na aktuality